CrossFit Tue, Thu, Fri

Gin getting crushed

Class Overview

Enjoy a great workout with our coaches.

Class Details

Tue, Thu, Fri
6:00, 7:00, 10:00, 18:45, 20:00
6-1-#160 Warizukadori, Chuo Ward, Kobe, Hyogo, Japan 651-0065

Class Location